Vị trí chức năng

Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (NTBIC) là đơn vị sự nghiệp khoa học và công lập trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ (Nacentech)– Bộ KHCN, giúp Viện trưởng thực hiện chức năng ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực thuộc chức năng của Viện

NTBIC được thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ và các quy đinh khác của pháp luật.

NTBIC có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản nội tệ, ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. NTBIC có Trụ sở chính tại Thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên và Văn phòng đại diện tại Hà Nội.

                                                                                                                

© TRUNG TÂM ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ VÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

GIỚI THIỆU

Trung tâm ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ là đơn vị sự nghiệp khoa học và công lập trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ – Bộ KHCN, giúp Viện trưởng thực hiện chức năng ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực thuộc chức năng của Viện.

LIÊN HỆ

ĐỊA CHỈ: 25 LÊ THÁNH TÔNG, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI.

Hotline: (024) 3933 6570

info@ntbic.com

 

FACEBOOK