(NTBIC) - Đó là chủ đề của buổi hội thảo do Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học công nghệ (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao CiT EDU tổ chức vào sáng ngày 3/6/2017.

| Xem thêm

Nếu có một điều gì bạn muốn đọc, muốn chia sẻ – thì đây chính là điều bạn cần! Bài báo này chứa đựng những thông tin có thể thay đổi thế giới theo các chiều hướng tích cực.

| Xem thêm

© TRUNG TÂM ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ VÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

GIỚI THIỆU

Trung tâm ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ là đơn vị sự nghiệp khoa học và công lập trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ – Bộ KHCN, giúp Viện trưởng thực hiện chức năng ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực thuộc chức năng của Viện.

LIÊN HỆ

ĐỊA CHỈ: 25 LÊ THÁNH TÔNG, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI.

Hotline: (024) 3933 6570

info@ntbic.com

 

FACEBOOK