Sứ mệnh tầm nhìn

Sứ mệnh:

  • Trở thành các nhà phát triển doanh nghiệp KHCN thành công nhất tại Hà Nội.
  • Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế của Việt Nam bằng cách tạo ra một Trung tâm Đổi mới sẽ hoạt động như một cầu nối để đưa những ý tưởng khoa học và công nghệ vào thị trường.
  • Hỗ trợ cho Bộ Khoa học và Công nghệ để quyết định các chính sách và thủ tục mới nhằm phát triển khung pháp lý cho các doanh nghiệp KHCN và Trung tâm Ươm tạo.

Tầm nhìn:

  • Là đường dẫn đưa các ý tưởng khoa học công nghệ trong và ngoài nước ra thị trường
  • Tạo điều kiện thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ vào thị trường thông qua ươm tạo
  • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ quản lý phát triển cho các doanh nghiệp KHCN tiềm năng
  • Hỗ trợ tích hợp liên kết các công nghệ và ý tưởng tới doanh nghiệp

© TRUNG TÂM ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ VÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

GIỚI THIỆU

Trung tâm ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ là đơn vị sự nghiệp khoa học và công lập trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ – Bộ KHCN, giúp Viện trưởng thực hiện chức năng ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực thuộc chức năng của Viện.

LIÊN HỆ

ĐỊA CHỈ: 25 LÊ THÁNH TÔNG, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI.

Hotline: (024) 3933 6570

info@ntbic.com

 

FACEBOOK