Công nghệ trồng nấm - Phần 4: Công nghệ vật liệu sinh học mới từ nấm

Công nghệ vật liệu sinh học đã và đang liên tục được nghiên cứu và phát triển nhằm tìm ra các loại vật liệu mới thân thiện với môi trường nhằm thay thế các loại vật liệu plastic thông thường có nguồn gốc hóa thạch.

Trung tâm dang triển khai trên quy mô phòng thí nghiệm một vài loại vật liệu mới có nguonf gốc từ nâm. Các công nghệ đang trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện, Trung tâm luon hy vọng được hợp tác trao đổi đặc biệt trên khía cạnh nghiên cứu và thương mại hóa để các sản phẩm nhanh chóng được tiếp cận với người tiêu dùng.  Các loại vật liệu hiện đang được trung tâm chú trọng nghiên cứu như:

- Da nấm

- Bao bì sản phẩm (mùn cưa hết hợp hệ sợi nấm)

- Vật liệu lọc nước

© TRUNG TÂM ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ VÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

GIỚI THIỆU

Trung tâm ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ là đơn vị sự nghiệp khoa học và công lập trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ – Bộ KHCN, giúp Viện trưởng thực hiện chức năng ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực thuộc chức năng của Viện.

LIÊN HỆ

ĐỊA CHỈ: 25 LÊ THÁNH TÔNG, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI.

Hotline: (024) 3933 6570

info@ntbic.com

 

FACEBOOK