Câu hỏi thường gặp

Tổ chức, các nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và có nhu cầu thành lập doanh nghiệp KHCN.

Để thành lập doanh nghiệp KHCN, tổ chức, cá nhân phải đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp để thành lập doanh nghiệp, sau đó lập hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KHCN.

Đối tượng thành lập doanh nghiệp KHCN hoàn thành việc ươm tạo và làm chủ công nghệ từ kết quả KHCN được sở hữu, sử dụng hợp pháp hoặc sở hữu hợp pháp công nghệ để trực tiếp sản xuất thuộc các lĩnh vực: công nghệ thông tin – truyền thông, đặc biệt công nghệ phần mềm tin học; công nghệ sinh học, đặc biệt công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thủy sản và y tế; công nghệ tự động hóa; công nghệ vật liệu mới, đặc biệt công nghệ nano; công nghệ bảo vệ môi trường; công nghệ năng lượng mới; công nghệ vũ trụ và một số công nghệ khác do Bộ KHCN quy định.

Chuyển giao công nghệ hoặc trực tiếp sản xuất trên cơ sở công nghệ đã ươm tạo và làm chủ hay sở hữu hợp pháp công nghệ nói trên.

Hoạt động chính của doanh nghiệp KHCN là thực hiện sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm hàng hóa hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và thực hiện các nhiệm vụ KHCN. Ngoài các hoạt động này, doanh nghiệp KHCN có thể thực hiện sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm hàng hóa khác và thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp KHCN được tham gia tuyển chọn để thực hiện các nhiệm vụ KHCN của Nhà nước.

Khi thực hiện các hoạt động KHCN, doanh nghiệp KHCN không phải đăng ký hoạt động KHCN, Giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN có giá trị đồng thời là Giấy đăng ký hoạt động KHCN.

Có ba hình thức hình thành doanh nghiệp KHCN:

  • Thành lập mới doanh nghiệp KHCN
  • Các doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KHCN
  • Chuyển đổi từ các tổ chức KHCN thành doanh nghiệp KHCN.

Việc thành lập mới doanh nghiệp KHCN được thực hiện theo trình tự sau:

  • Lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và đăng ký doanh nghiệp tại phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

© TRUNG TÂM ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ VÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

GIỚI THIỆU

Trung tâm ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ là đơn vị sự nghiệp khoa học và công lập trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ – Bộ KHCN, giúp Viện trưởng thực hiện chức năng ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực thuộc chức năng của Viện.

LIÊN HỆ

ĐỊA CHỈ: 25 LÊ THÁNH TÔNG, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI.

Hotline: (024) 3933 6570

info@ntbic.com

 

FACEBOOK